Maritime fag ved Fagskolen Rogaland får millionstøtte

Maritime fag ved Fagskolen Rogaland tildeles nær 1,3 millioner kroner av de 40 millionene staten nå bruker på å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.

Jan Tore Tønnensen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen

Rogaland Fylke stiller selv med 500.000 kroner og Fagskolen Rogaland, som også har andre fag enn de maritime, stiller med nær 900.000 kroner i egeninnsats. Til sammen får nå Fagskolen Rogaland, maritim avdeling i Haugesund, 2,7 millioner kroner.

- Vi er selvsagt fornøyd. Det blir et kjempeløft for oss, smiler Jan Tore Tønnesen Nilsen som leder den maritime fagskoleutdanningen i Rogaland.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning mottok til sammen 78 søknader hvor det ble søkt om totalt 90 millioner kroner. Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet.

– Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digital læremidler. Det er viktig at fagskolene er oppdaterte og utdanner fagskolestudentene slik at de kan møte næringslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

(Tekst og foto SMe)