Maritimt Barometer 2019 - en viktig næringspolitisk undersøkelse!

Er du leder eller kontaktpersonen i en av våre medlemsbedrifter? Da har du mottatt en spørreundersøkelse som vi veldig gjerne vil at du skal svare på!

Meling Sverre
Daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Disse organsisasjonene gjennomfører undersøkelsen sammen med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland:

 • Maritime Bergen
 • Maritimt Forum Stavanger Regionen
 • Maritimt Forum Nordvest
 • Maritimt Forum Sør
 • Maritimt Forum Oslofjorden
 • Maritimt Forum Midt-Norge
 • Maritimt Forum Nord
 • Kystrederiene
 • Bergens Rederiforening
 • Sørlandet Rederiforening
 • Stavanger Rederiforening
 • Haugesund Rederiforening
 • Midt-Norsk Rederiforbund

Sammen skal vi gjøre vårt for at havnæringene får rammevilkårene som trengs for at nettopp din bedrift kan møte 2020 med optimisme.

Vi vil avklare hva våre medlemmer mener er de viktigste sakene for dem slik at stortingspolitikerne i hele Norge kan bli utfordret på dette. Vi håper undersøkelsen dermed vil gi et godt bildet på hva næringen er opptatt av i forkant av statsbudsjettet og forventningene til 2020, og hva som er de viktigste sakene for deg og din bedrift.

Som sagt, er du leder eller kontaktperson i en av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland sine medlemsbedrifter, og har mottatt undersøkelsen fra oss, håper vi du svarer!

Vennlig hilsen Sverre Meling jr!