Maritimt Forums styreleder i ny rolle

Maritimt Forum sin styreleder, Runar Skarstein (51), går etter 15 år som regionbanksjef i SpareBank 1 SR-Bank over i ny direktørstilling i konsernet.

Runar Skarstein 1
Runar Skarstein i egenskap av styreleder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland under presentasjonen han hadde i Haugesund Rederiforening da forumet nylig hadde sitt årlige "fredagstreff" oppunder jul.

Den nye stillingen innebærer det overordnede ansvaret for følgende avdelinger:

  • Leasing
  • Offentlig sektor
  • Internasjonal Cash Management (internasjonal likviditets- og finansstyring)
  • Forsikring (skade og pensjon)
  • Plassering/innskudd

- I disse avdelingene sitter det spisskompetanse som skal jobbe i hele konsernets markedsområde primært mot de største kundene hvorav flere er trygt forankret i regionen her, ikke minst innenfor maritim sektor, forteller Runar Skarstein.

Skarstein møtte nylig medlemsbedriftene i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland da han innledet til samtalen daglig leder hadde med stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og ordfører i Haugesund, Arne Christian Mohn (se egen sak). Flere deltakere på "fredagstreffet" har spurt om å få presentasjonen til Skarstein.

Du finner Skarsteins presentasjon her.