Milliardkontrakt til Aibel på havvind og besøk av norske ungdomspolitikere

Samme dag som Aibel meldte om tildelingen av en milliardkontrakt for leveranse av havvindplattform, tok Aibel Haugesund i mot norske norske ungdomspolitikere.

Mariann Salvesen Og Martine Tønnesen
Lederen i Kristelig Folkepartis ungdom, Martine Tønnesen (t.v.), i samtale med Mariann Salvesen i Aibel Haugesund.

Kontraktstildelingen og besøket hadde selvsagt ingen sammenheng, og tildelingen ble også kjent etter at ungsomspolitikerne hadde forlatt verftet, men det bør ikke herske tvil om at de unge politikerne var opptatt av fornybarløsninger. Det kom også til uttrykk hos så vel hos Aibel som hos alle de andre bedriftene de unge politikerne besøkte.

Det er et konsortium mellom Aibel og Keppel FELS som skal levere havvindplattformen og kontrakten kommer til å gi arbeid i Haugesund.

-Med denne tildelingen opprettholder vi vår posisjon som en foretrukket partner i havvind-segmentet og styrker vår rolle som leverandør til det europeiske fornybar energimarkedet, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Sammen med Norges Rederiforbund arrangerte Maritimt Forum en rundreise i det maritime Haugalandet. Ungdomspolitikerne kom fra Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Grønn Ungdom, AUF og Sosialistisk Ungdom hvor de alle sammen har sentrale verv.

Hos Aibel Haugesund fikk de en gjennomgang ute på verftsområdet av hele produksjonslinjen.

(Tekst og foto SMe)