Millionstøtte til Røværs nye hurtigbåt

Bortimot halvparten av alle landets nasjonale midler til å få utslippsfrie hurtigbåter lander i Haugesund.

Karoline Sjøen Andersen
Karoline Sjøen Andersen er miljøpolitisk talskvinne for Haugesund Høyre.

Regjeringen gir støtte for å få utslippsfrie hurtigbåter. Totalt får 7 fylkeskommuner i overkant av 26 millioner i støtte for å gjøre hurtigbåtene mer klimavennlige. Bortimot halvparten av alle landets midler lander altså i Haugesund, og pilotprosjektet mellom Haugesund og Røvær.

- Tradisjonelle hurtigbåter har fire ganger så høye utslipp av CO2 per passasjer per kilometer som flyreiser. Totalt forbrukes 80 millioner liter drivstoff årlig i Norge. Det er et stort potensial for utslippskutt i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløsninger for hurtigbåter. Det er ekstra gledelig å se at regjeringen verdsetter den store investeringen som fylket har tatt i hurtigbåten mellom Haugesund og Røvær, sier Karoline Sjøen Andersen, miljøpolitisk talsperson for Haugesund Høyre.

Totalt får de sju prosjektene i overkant av 26 millioner kroner i Klimasats-støtte. Tildelingene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark.

- Det er fint å se at Rogaland fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å skape nye bærekraftige og verdiskapende næringer. Vi klarer ikke å gjennomføre det grønne skiftet om fylkene har rød bunnlinje, sier Svein-Erik Indbjo, medlem i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkesting(Frp)

Rogaland fylkeskommune får 12 millioner kroner. Det er nærmest halvparten av alle landets midler. Dette vil gi konkrete utslippskutt og er, så langt vi vet, verdens første hurtigbåt drevet med batterier. Erfaringer fra dette prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre fylkeskommuner som vurderer ombygging.

- I klimakampen er kun seier godt nok. Vi må bruke offentlig innkjøpsmakt for å få klimagassutslippene ned, blant annet ved å legge til rette for vekst av nye næringer. Det er fantastisk å se satsingen til fylkeskommunen på nye hurtigbåter, og at de får statlig støtte, sier May-Britt Vihovde(V).

Regjeringen hadde satt av 24 millioner kroner til søknader klimavennlige hurtigbåter for 2019. Miljødirektoratet mottok søknader for 77 millioner kroner. Ved å ta litt av potten for 2020, har vi kunnet gi tilsagn om 26 millioner kroner til de beste søknadene i år.

- Hurtigbåter har til nå stått for store utslipp, og derfor er det ekstra gledelig at fylket i større grad støttes opp av staten når de fornyer sambandene. Hurtigbåter binder sammen hele regionen vår, og da trenger vi å utvikle bærekraftige løsninger. Dette er et glimrende eksempel hvor vi kombinerer klima- og distriktspolitikk, sier Tom Landaas(Krf).

(Tekst fra pressemelding sendt ut fra Høyres stortingsgruppe. Foto SMe)