Ny forpleiningslederutdanning får støtte

Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum (SURF) støtter et initiativ fra Høyre om en forpleiningslederutdanning i Haugesund.

7 Av  Kristoffer Vincent Hansen
Harald Larssen Lønning. Foto Kristoffer Vincent Hansen.

For et par år siden ble det arbeidet med en forpleiningslederutdanning tilknyttet Karmsund videregående skole. Dette ble lagt på is som følge av manglende finansiering. Etter etableringen av Fagskolen Rogaland, med avdelingen for maritime fag i Haugesund, er det nå aktuelt å legge forpleiningslederutdanningen under denne skolen. Skolens ledelse er positiv.

Initiativet denne gangen kommer imidlertid fra Høyre.

- Selv om Haugesund allerede er etablert som Norges maritime hovedstad, må dette hele tiden fylles med innhold. Utdanningsmiljøet er ikke minst viktig i denne sammenhengen. Forpleiningslederutdanningen vil styrke Fagskolen Rogaland, maritim avdeling, og befeste Haugesund sin plass som maritimt forsknings- og utdanningssenter, sier Harald Larssen Lønning som nylig overtok som ordførerkandidat for Høyre i Haugesund etter Gunnar Amundsen.

Han viser for øvrig til en formulering i fylkesprogrammet som nylig ble fattet på Rogaland Høyres årsmøte. I programmet heter det at Høyre vil "videreutvikle Karmsund Videregående skole og fagskolen på samme sted som del av et senter for maritime utdanninger i tett samarbeid med relevante næringer og utdanningsinstitusjoner".

Forpleiningslederutdanningen er tenkt som en utdanning med fordypning blant annet i økonomi, administrasjon og ledelse med utgangspunkt i avlagt kokkefagbrev og yrkeserfaring. Den passer for forpleiningsledere både på skip og rigg. Utdanningen kan bli både nett- og samlingsbasert og/eller organsisert som vanlig skole.

Harald Larssen Lønning sier han vil arbeide for realiseringen av forpleiningslederutdanningen inn mot fylkespartiet og fylkeskommunale politiske organer.

Surf 23 01 19
Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum (SURF) i møte hos Østensjø Rederi den 23. januar.

(Tekst SMe)