Ny prosjektkoordinator ved HVL ønsker dialog om kompetanseutvikling

Hilde Albertine Gjertsen kom til Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, den 1. juni i år. - Jeg ønsker dialog med regionens samfunns-, arbeids- og næringsliv om kompetansebehovet, sier hun.

Hilde Albertine Gjertsen 2
Hilde Albertine Gjertsen er prosjekkoordinator ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Hilde Albertine Gjertsen har jobbet med rekruttering, karriereutvikling og omstilling i flere år. Hun har jobbet opp mot flere bransjer, blant annet maritim sektor. Nå er hun på full fart inn i stillingen som prosjektkoordinator på Høgskulen på Vestlandet for etter- og videreutdanning og som studieveileder opp mot fleksible studier og grunnutdanninger.

- Du ønsker dialog blant annet med maritim næring om kompetansebehovet. Kan du utdype?

- Det kan dreie seg om behov for spesialtilpassede etter– og videreutdanninger, eller kortere kurs. Livslang læring blir mer og mer viktig for å sikre omstillings- og konkurranseevnen til næringslivet. Kanskje har ansatte, jobbsøkere og arbeidsgivere behov for påfyll av utdanning og kurser som ikke inngår i et lengre studieforløp og som kan gjøres i samarbeid med høgskolen på dagtid, ettermiddag eller helg, svarer Hilde Albertine Gjertsen.

Du finner kontaktinformasjonen hennes her.

(Tekst og foto SMe)