Nytt miljødesign fra Salt

Teige Rederi kontraherer nybygg i Tyrkia. Det nye fiskefartøyet er designet og utviklet av Salt Ship Design og vil få navnet Sunny Lady.

Sunny Lady Illustrasjon

Rederiet har inngått avtale med Cemre i Tyrkia om bygging av en ny kombinert ringnotsnurper / tråler. Miljøhensyn og innovasjon står i førersetet.

- Det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, blant annet med en 350 kubikkmeter LNG tank i kombinasjon med diesel og en stor batteripakke. Dette vil spare miljøet for et utslipp av klimaskadelig NOx, tilsvarende 50 000 personbiler, heter det i en pressemelding.

Salt Ship Design har som sagt designet på den nye båten. Salt har hovedkontor på Stord. De utvikler og leverer komplette designløsninger for ulike skipstyper. Sunny Lady blir fiskefartøy nummer elleve i rekken av fiskefartøy med Salt-design.

(Tekst SMe basert på pressemelding. Illustrasjon Salt Ship Design.)