Ønsket verdenshavenes hovedkontor til Haugesund

En stor delegasjon fra Haugalandet og Sunnhordland møtte Nina Jensen i REV Ocean med godt underbygget invitasjon om å legge verdenshavenes hovedkontor til Haugesund.

Nina Jensen Store Blå
F.v. Hege Økland (NCE Maritime Clean Tech), Liv Kari Eskeland (Stortinget), Leiv Sverre Leknes (Karmsund Havn), Nina Jensen (REV Ocean), Arvid Nesse (Norwegian Offshore Wind Cluster), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Karl Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Tiril Fjeld (påtroppende leder i Haugaland Næringspark) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum).

– Dere har mye å vise til, var Jensens entydige tilbakemelding.

Ordføreren i Haugesund, Arne-Christian Mohn hadde i forkant av møtet fått utarbeidet et grundig notat som gjorde rede for alle fasetter av det maritime miljøet i Haugesund og omkringliggende region. Han presenterte også tomtealternativer hvor det såkalte «Røkke-tårnet» var tegnet inn. I særlig grad ble industriområdet i Bauer-Nilsen familiens eie ved Karmsundet fremhevet.

Det er Aker som skal bygge verdenshavenes hovedkontor og på sikt er tanken at konsernet skal samlokalisere sitt eget hovedkontor med de øvrige aktivitetene i det som har fått navnet «The Big Blue». Bærum kommune har sagt nei til bygging på Fornebu fordi politikerne mener bygget blir for dominerende med en høyde på rundt 60 etasjer.

Visjonen bak verdenshavenes hovedkontor er å samle kunnskap og miljøer som kan sikre en bærekraftig utnyttelse av verdenshavene i fremtiden. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland fremhevet i møtet med Nina Jensen blant annet at den lokalkontrollerte flåten i stor grad har norsk maritim kompetanse om bord som overrisler det landbaserte miljøet med erfaringer fra sjøen, at det undervannsteknologiske miljøet er verdensledende og at regjering og Storting pekte på Haugesund som landets maritime hovedstad da Sjøfartsdirektoratet ble bestemt flyttet til byen.

I følge Nina Jensen vil det først til neste år bli fattet en beslutning om hvor verdenshavenes hovedkontor skal ligge. Flere norske byer har meldt seg på i drakampen.

(Tekst SMe. Foto Aker)