Oppsving i Simsea

2018 ble et langt bedre år for Simsea enn året før. EBITDA landet på over 4 millioner kroner, og samlede inntekter ble på nærmere 19 millioner, en fordobling fra 2017.

Simsea
Fra en av Simsea sine simulatorer. Foto Simsea.

- Inntjeningen vår reflekterer forholdene i maritim næring. Vi finner våre største kunder innen bøyelast, rigg, hurtigbåt og nærskipsfart. Første kvartal kan tyde på at 2019 også kan bli et godt år. Men usikkerheten er stor. Vår bransje er "dømt til et liv" i spot markedet, uten lange kontrakter, smiler lederen for Simsea, A. Rune Johansen

Simsea er et av landets største simulatorsentre.

- Tar vi med samlokaliseringen med HVL sin simulatorpark, er vi desidert størst i landet målt i antall simulatorer, forteller Johansen.

Simsea har nå 12 fullskala simulatorer av skipsbroer, maskinrom, kran og ROV kontrollrom.

- Vi har simulatormodeller av to bøyelastere, tre OSV’er, to hurtigbåter, ett containerskip, en borerigg, ett flotell og to WROV, sier lederen for Simsea.

Høgskulen på Vestlandet har på sin side sju broer og en navigasjonslab.

(Tekst SMe)