Østensjø Rederi bestiller fire nye havvindskip

Rederiet har signert avtale om bygging av fire skip som i tillegg til å gå inn i fornybarmarkedet, skal redusere egne klimautslipp med mer enn 30 prosent.

Østensjø Rederi

Skipene vil dessuten klargjøres for installasjon av nullutslippsteknologi.

Nybyggene skal leveres fra tidlig i 2022 og utover. De skal ha plass til 97 teknikere som arbeider med vedlikehold og annet på vindfarmer, i tillegg til skipenes eget mannskap på 23 sjøfolk. Nybyggene skal utstyres med bevegelseskompenserte gangbroer.

- Nybygginsprogrammet er veldig spennende for Østensjø Rederi. Det forventes en betydelig vekst innen offshore vindmarkedet de neste tiårene, og vi mener disse CSOVene vil bli det optimale og foretrukne verktøyet for våre klienter. Østensjø Rederi har arbeidet i offshore vind siden 2016, og med leveringen av våre to første spesialbygde Service Operation Vessels (SOV) i 2018 etablerte vi oss som en viktig aktør i markedet. I tillegg til våre eksisterende fartøy, der to er på lange kontrakter med Ørsted, vil nybyggene ytterligere styrke vår posisjon innen offshore vind, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Østensjø Rederi.

De fire nye skipene har design fra Salt Ship Design på Stord. De skal bygges ved Astilleros Gondan i Spania hvor Østensjø Rederi har bygget 13 skip tidligere.

(Tekst bearbeidet etter pressemelding. Illustrasjon Østensjø Rederi)