Politikk på dagsorden

I det siste styremøtet før jul, stod politikk på dagsorden i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Blant annet EØS.

Mfhs Styret
Styret i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. F.v. Arne Mæland (LOS Gruppen), Mariann Salvesen (Aibel), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Runar Skarstein (Sparebank 1 SR-Bank), Jorunn Skåden (Sveio kommune), Jan Inge Thoresen (Sjømannsforbundet / LO), Arne W. Aanensen (Hagland Gruppen) og Tore Gautesen (Karmsund Havn). Runar Skarstein er styreleder. Synnøve Seglem (Knutsen OAS Shipping) er nestleder i styret, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen har ikke tidligere vært tatt opp som en egen sak i styret, men etter en tiltakende debatt om avtalen, blant annet i fagbevegelsen, ønsket daglig leder en avklaring med styret.

– Styret gav et klart mandat for Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland til å arbeide for fortsatt tilknytning for Norge til EU gjennom EØS-avtalen. Avtalen betyr svært mye for det regionale, maritime næringslivet. Samtidig var styret åpne for utfordringer i arbeidsmarkedet blant annet med fri flyt av arbeidskraft og innleie, primært fra Øst-Europa, men mente EØS-avtalen gir et handlingsrom for forbedringer på dette området, sier daglig leder Sverre Meling jr.

Foruten EØS ble statsbudsjettet og regjeringens bebudede maritime stortingsmelding diskutert.

– Styret fremhevet blant annet maritim forsknings- og utdanningspolitikk og satsingen på flytende havvind som viktige saker for Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland fremover, sier Meling.