Reach leverer bedre driftsresultat på svakere omsetning

Inntektene for Reach Subsea i første kvartal 2018 var 114 millioner kroner mot 67 millioner i samme periode i år, men EBITDA er opp fra 13 til 14 millioner kroner.

Reach Subsea Logo På Vegg
Reach Subsea er samlokalisert med Aibel på Garpaskjær i Haugesund.

Subsea-entreprenøren har nylig lagt frem kvartalsrapporten sin. Resultatet før skatt bedret seg også med en million kroner, men fortsatt er tallene røde. Underskuddet i første kvartal 2019 ble 18 millioner kroner mot 19 millioner i første kvartal 2018.

Styret legger ikke skjul på at markedet bærer preg av fortsatt overkapasitet med tøff konkurranse og pressede rater, men fremholder dessuten høyere tenderaktivitet og at det er tildelt enkelte lengre kontrakter. Reach Subsea har gjennom krisen utviklet en fleksibel forretningsmodell som styret mener tjener selskapet godt.

(Tekst og foto SMe)