Reach Subsea melder sterkere ordrebok

Selv om omsetningen i andre kvartal 2019 er ti millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor, melder Reach Subsea om en sterkere ordrebok.

Reach Subsea Logo På Vegg
Reach Subsea er samlokalisert med Aibel på Garpaskjær i Haugesund.

I følge den nylig fremlagte kvartalsrapporten kom omsetningen i andre kvartal 2019 opp i 181 millioner kroner mot 191 millioner i samme kvartal i fjor.

Overskuddet før skatt er nærmest likt som i fjor, fire millioner kroner mot fem millioner i andre kvartal 2018.

Dersom man skal lete etter tegn på at markedet er i bedring for undervannsentreprenører som Reach Subsea, måtte det være å se på ordreboken. For Reach Subsea sitt vedkommende er denne nå på 203 millioner kroner sammenlignet med 135 millioner kroner på samme tid i fjor. Dette bildet forsterkes av at den utestående anbudsverdien i dag beløper seg til 2,1 milliarder kroner mot 1,7 milliarder kroner i fjor.

(Tekst og foto SMe)