Reach Subsea og MMT har brakt verdenshistorien nærmere

Premieren på filmen "Lost worlds - deeper into the Black Sea" var en åpenbaring av hvilken ny kunnskap moderne subsea-teknologi kan gi om historien fra istiden over antikken til Det osmanske riket.

Jostein Alendal I Hr Med Reidun
Jostein Alendal og Reach Subsea inviterte, sammen med MMT, 150 gjester til premierefest i Haugesund Rederiforening. Her sammen med Liv Reidun Grimstvedt fra Høgskulen på Vestlandet.

Over en treårsperiode har Jon Adams, professor ved Universitetet i Southampton, ledet et marinarkeologisk prosjekt med hovedmålsetting å avdekke hemmelighetene bak hvordan Svartehavet ble til etter den siste istiden, men hvor jakten på gamle skipsvrak på havets bunn har vært en vesentlig bestanddel av prosjektet.

Møkster, Havila, Reach og MMT

Uten støttefartøyene Stril Explorer fra Møkster Shipping i Stavanger og Havila Subsea fra Havila Shipping i Fosnavåg, med avansert ROV-teknologi fra Reach Subsea og MMT ombord, og dyktig maritimt personell fra Norge, ville ikke Jon Adams og gruppen av arkeologer rundt ham, ha lyktes.

Men lyktes har de.

I blant annet bibelske beretninger fortelles det om store oversvømmelser, og det har vært antatt at Svartehavet, som for 20.000 år siden var en mindre ferskvannsinnsjø, raskt vokste for etterhvert å dekke store landområder og dessuten bli en del av Middelhavet mot sør gjennom Bosporos og Dardanellene.

Men havoverflaten vokste ikke raskt. Prøver av havbunnen viser at prosessen må ha gått over minst 2.000 år og at den skyldtes tilførsel av vann fra elver som dannet seg etter istiden og førte smeltevann ut i Svartehavet. Der hvor det nå er hav, bodde det langt tilbake i tid mennesker.

En av verdens fremste marinarkeologer

Jon Adams er kjent for å ha vært med på hevingen av Henrik VIII sitt flaggskip "Mary Rose" i 1982. Det var til da et av historiens mest komplekse og kostbare marinarkeologiske prosjekter. Sammen med Reach Subsea og MMT har han og de andre arkeologene ikke bare vunnet ny kunnskap om Svartehavets tilblivelse, men også funnet skipsvrak fra antikkens greske og romerske sjøfart, over middelaldersk bysantinsk sjøfart, til sjøfarten på Svartehavet under Det osmanske riket.

Dette dekker et tidspenn fra 400-tallet før Kristus til 1700-tallet etter Kristus.

Alt dette fortelles det om i dokumentarfilmen "Lost worlds", og den bærer med seg en dramatisk nerve. I begynnelsen fant ekspedisjonen kun skipsvrak fra den osmanske perioden. I arkeologisk forstand er dette nærmest å regne for nyere tid. Det brer seg en utålmodighet ombord. Men da Jon Adams ber Havila Subsea følge en farled han mener må ha vært brukt av grekerne og romerne, begynner ting å skje.

Antikke skipsvrak

På havbunnen dukker det opp krukker som ble brukt til å frakte olivenolje og vin. Både grekerne og romerne handlet med folkeslag ved Svartehavets nordlige kyster. De solgte olivenolje og vin i krukker i bytte mot tømmer og korn. Og deretter følger selvsagt først oppdagelsen av gamle romerske skipsvrak, dernest et gresk. Sistnevnte er eldst. Det greske handelsimperiet og Athens stormaktsposisjon var en forløper for Romerriket. Grunnen til at skipsvrakene er blitt så godt bevart, er mangelen på oksygen dypt nede i Svartehavet. Enkelte vrakfunn gjøres på opp mot 2.000 meters dybde. Det greske skipsvraket er nærmest et intakt skip, med helt skrog, stående mast og tau kveilet opp.

Inntil nå har arkeologene vært avhengig av å tolke ikonografisk materiale for å forstå sjøfarten i antikken. Med Reach Subseas og MMT sitt unike bildemateriale og utstyr til å støvsuge vrakene, er det nå knapt nødvendig å iverksette kostbare operasjoner for å heve de gamle skipsvrakene. Arkeologene kan få detaljert forståelse for hvordan de er konstruert ved å studere bildene. Dernest er det tatt opp prøver. Blant annet olivenolje- og vinkrukker, foruten prøver av trevirket i skipsskrog, master og ror.

Lokal subsea-teknologi ut til hele verden

"Lost worlds - deeper into the Black Sea" kommer sikkert til å bli vist i kanaler og på skjermer over hele verden. Filmen bringer ikke bare kunnskap om verdenshistorien, men med Reach Subsea, MMT, Møkster Shipping og Havila Shipping sin medvirkning, bringer den også ut kunnskap om Norge og Haugalandets unike posisjon innenfor det globale subseamiljøet.

Img 3300
Premieren på "Lost worlds - deeper into the Black Sea" fylte storsalen i Edda Kino i Haugesund. Audun Brandtzæg i MMT ønsket velkommen.

(Tekst og foto SMe)