Rederiarkivene nærmer seg ferdigstillelse

Arkivene etter Knutsen OAS, Haaland, Brummenæs & Torgersen, Amlie, Skogland og Wrangell & Co. m.fl. er snart tilgjengelig i nyrenoverte Haugesund Folkebibliotek.

Siri O  Vikse
Siri O. Vikse

Biblioteket åpnes den 14. september. Den 16. november blir det en særskilt markering av sjøfartshistorien. Da presenteres arbeidet som er gjort med de gamle rederiarkivene. Disse er nå samlet sammen, systematisert og plassert i et rullearkiv som skal være åpent for publikum. Etter hvert vil mye av arkivmaterialet også bli digitalisert.

Siri O. Vikse har stått bak arbeidet med rederiarkivene. Samlet kostnad har vært 2,3 millioner kroner hvorav biblioteket selv har stilt opp med 950.000 kroner. Nasjonalbiblioteket har stilt opp med 790.000 kroner.

Maritimt Forum og Haugesund Rederiforening har deltatt i en referansegruppe for arbeidet som har pågått med rederiarkivene.

– Vi tror dette arkivet kan danne grunnlaget for et sjøfartshistorisk forskningsmiljø i Haugesund. Det som snart står klart til bruk, er ganske unikt i Norge, sier Sverre Meling jr. som har representert nevnte maritime organisasjoner i referansegruppen.

Kulturminister Trine Skei Grande ble nylig vist rundt i arkivet.

Arkivmateriale
Arkivmateriale fra rederiet Christian Haaland. Haaland drev linjefart mellom USA, Middelhavet og Persiagulfen i Concordia Line fra 1948 til 1982.

(Tekst og foto SMe)