Regjeringen lanserte handlingsplan for grønn skipsfart

- Vi er svært positive til at regjeringen legger fram en handlingsplan for grønn skipsfart og forventer at de gode intensjonen følges opp av konkrete tiltak i statsbudsjettet, sier Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Atle Hamar Og Liv Kari Eskeland
Statssektretær Atle Hamar (V) i Klima- og Miljødepartementet og stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H), la frem handlingsplanen i Bergen.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Nylig lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.

- Vi har jobbet grundig med handlingsplanen for grønn skipsfart. Nå er den lansert, og den legger grunnlaget for hele den grønne satsingen vi skal gjennomføre i den maritime sektoren frem mot 2030. Planen er et klart signal til næringen. Det er store forpliktelser staten tar på seg. Dette setter retningen for hvor vi skal, sier Liv Kari Eskeland som sammen med statssekretær Atle Hamar lanserte planen i Bergen.

I handlingsplanen foreslår regjeringen blant annet å ta initiativ til en dialog med relevante næringsaktører for å drøfte en mulig intensjonsavtale for flåtefornyelse for lasteskip, samt kartlegge utfordringer med finansiering av miljøvennlig flåtefornyelse for nærskipsfrakteflåten med sikte på å forbedre rammevilkårene for miljøvennlig flåtefornyelse.

- Skipsfarten er den mest energieffektive transportformen vi har, men det er fortsatt store muligheter for å redusere utslipp. Det er derfor svært bra at regjeringen ønsker å følge opp ambisjonen om å overføre mer gods fra vei til sjø og se på hvordan de kan bidra med finansiering av fornyelse av nærskipsflåten, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

(Tekst SMe/Maritimt Forum. Foto privat)