Rekordresultat for Hagland

Hagland Gruppen fikk et rekordresultat i 2018. Rederivirksomheten innen tørrlast bidrar sterkt.

Arne Og Knut Hagland Captain 1
Brødrene Knut W. Aanensen og Arne W. Aanensen leder Hagland Gruppen. Her ombord i "Hagland Captain" da skipet fikk norsk flagg.

Samlet var omsetningen i 2018 i Hagland Gruppen på 420 millioner kroner i 2018. Overskuddet ble 52 millioner kroner med en EBITDA på 89 millioner.

Hagland Gruppen består av rederivirksomhet, skipsmegling, skipsagentvirksomhet, eiendom, finans- og regnskapstjenester. Rederivirksomheten utgjør størsteparten av omsetningen og bidro også sterkest til overskuddet i fjor. Hagland Shipping omsatte for 348 millioner kroner og fikk et overskudd på 42,5 millioner i 2018.

Hagland eier selv seks selvlossende skip i nærskipsfart og innbefrakter åtte.

- Vi fikk et rekordresultat i 2018, sier Arne W. Aanensen.

Hagland Gruppen eier dessuten halvparten av Brødrene Klovning Shipping. Dette rederiet driver fire kjemikalietankere. Som i tørrlast, har markedet for kjemikalietankere i nærskipsfart vært krevende i flere år, men nå er det tegn til bedring.

- Vi gleder oss over at Klovning tjente penger i fjor og også styrer mot overskudd i år, sier Knut. W. Aanensen.

(Tekst og foto SMe)