ROV fra Kystdesign på oppdrag for Rev Ocean skal redde verdenshavene

Kystdesign har nå signert kontrakt med REV Ocean på en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som skal kunne operere ned til 6.000 meters dyp i havforskningens tjeneste.

Rev Ocean

Bak REV Ocean står Kjell Inge Røkke som en sterk drivkraft og investor. Organisasjonen ledes av Nina Jensen.

Nå har REV Ocean kjøpt en fjernstyrt undervannsfarkost fra Kystdesign i Tysvær. ROV-en skal gjøre undersøkelser og ta prøver av biodiversiteten ned til 6.000 meters havdyp.

– Vårt mantra er å jobbe sammen med de beste. Det gjør vi med Kystdesign på laget. ROV-en dekker flere av våre forskningsbehov og blir helt sentral for oss i målsettingen vår om å forstå havet og finne løsninger på miljøutfordringene, sier Nina Jensen.

REV Ocean bygger nå verdens største og mest avanserte forskningsfartøy til hjelp for å løse oppgavene selskapet har satt seg om et sunnere hav.

– Vi er veldig takknemlige for å få muligheten til å levere vår ROV-teknologi til dette unike fartøyet som Kjell Inge Røkke og hans team på REV Ocean er i ferd med å realisere. Å vinne denne kontrakten med REV Ocean styrker vår posisjon ytterligere som den ledende produsenten av dypvanns-ROV-er, sier adm. dir. i Kystdesign, Erik Kold Bakkevig.

ROV-en er designet for bruk i hardt vær og i isinfiserte farvann og vil typisk bli brukt til observasjon, geofysiske undersøkelser, undersøkelser av hydrotermiske systemer samt eksperimentering og atferdsstudie av økosystemer som lever i ellers utilgjengelige dybder.

(Tekst SMe. Foto REV Ocean / Kystdesign)