Saga Subsea vant kontrakt med Nexans Norway

Claus Follo leder arbeidet med subsea-kabler i Saga Subsea. Nå har selskapet fått rollen som site manager i Suldalsområdet for North Sea Link prosjektet.

Claus Follo
Claus Follo

– North Sea Link er en ny kraftkabel mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth nord av Newcastle. Når kabelen er operativ i 2021, blir den verdens lengste med sine 720 kilometer. Prosjektet er et samarbeid mellom National Grid i Storbritannia og Statnett i Norge, forteller Follo. Han har selv arbeidserfaring fra Nexans.

For Saga Subsea begynner planleggingsarbeidet i høst, mens hovedtyngden av arbeidet blir gjennomført i 2020.

– Saga Subsea er på vegne av Nexans Norway tildelt ansvaret for å lede og koordinere arbeidet i Suldals-området. Dette innebærer overoppsyn med alt arbeid, oppfølging av lokale leverandører og tilsyn med at alt skjer i henhold til lover, regler og HMS-standarder, sier Claus Follo.

I prosjektets mest intense periode, vil nær 100 personer være engasjert.

(Tekst og foto SMe)