Sjømakt betraktet fra milliardærenes by

EU-styrte tiltak i Hormuzstredet, med Norge på laget, ville ha lagt et bedre grunnlag for en fredelig løsning enn operasjoner styrt fra Washington. Maritim betraktning i Haugesunds Avis.

Newport Rhode Island Hvor Den Amerikanske Sjøkrigsskolen Holdt Til Under Borgerkrigen
Newport, Rhode Island, hvor den amerikanske sjøkrigsskolen holdt til under borgerkrigen.

U.S. Naval Academy ble flyttet fra Annapolis i Maryland til Newport i Rhode Islands under den amerikanske borgerkrigen. Annapolis lå for nær utbryterstatene i sør, og kontroll med marinen og utdanningen av sjøoffiserer var av avgjørende betydning dersom Nordstatene skulle vinne krigen. Da vi kom til Newport, var jeg ikke klar over at den lille byen hadde vært sete for amerikanerens sjøkrigsskole, om enn bare i fire år. Det dukket opp et skilt på Bellevue Avenue som leder utover halvøya hvor de virkelig rike amerikanerne bygget sine feriehus i den såkalte gylne tidsalderen etter borgerkrigen. Vi trasket videre for å ta dollarmilliardærenes verden nærmere i øyesyn, men jeg visste at jeg måtte vende tilbake. Om ikke mer så for å prøve å gripe sammenhengen mellom amerikansk sjømakt og samfunnsliv forøvrig.

Cornelius Vanderbilt etablerte seg som shipping- og jernbanemagnat allerede før borgerkrigen. Barnebarnet Cornelius Vanderbilt II bygget «The Breakers» i Newport i 1895. Sammen med oljemagnaten John D. Rockefeller, stålmagnaten Andrew Carnegie og finansmagnaten J. P. Morgan, kalte Mark Twain også Vanderbilt for en mann av den gylne tidsalderen. Den handlet om finanskapital, selskapsmonopoler, entreprenørskap, økte klasseforskjeller og en voksende sosial protestbevegelse i USA mellom 1865 og 1914.

Vi gikk inn i «The Breakers». Vel, gikk inn er kanskje ikke riktig måte å si det på. Billettene kostet 250 kroner per hode. Slik finansierer amerikanerne sine private museer. Du betaler hva det faktisk koster. Men vi gikk inn og ble slått av ufattelig rikdom, men også et ufattelig behov for å dynge på med europeiske kulturuttrykk. Som om Firenze ikke kunne komme nær nok. Der borte på andre siden av Atlanterhavet. Typisk amerikansk, vil noen si.

Tilbake ved den gamle sjøkrigsskolen grunnet jeg over hvordan en sjøkrigsskole kunne få plass i et så lite hus. Tross alt var det ganske mange marineoffiserer, kadetter, lærere og familiemedlemmer som ankom Newport fra Annapolis med U.S.S. Constitution og S.S. Baltic den 8. mai 1861. Så stod det også et mye større bygg her den gangen. Atlantic House Hotel hadde mange rom. Ifølge en artikkel i Newport Daily News jeg kom over på nettet, ble det revet i 1877.

Nordstatenes marinestyrker, med flere av offiserene utdannet i Newport, var effektivt i stand til å forhindre Sørstatenes forbindelser med omverdenen under borgerkrigen. Så effektivt at et skip med to utsendinger som ble sendt til Storbritannia for å søke støtte, ble tatt til fange og brakt til Boston. Problemet var bare at skipet som ble bordet, var britisk. Det skapte diplomatisk hodebry for president Abraham Lincoln. Han valgte å frigi utsendingene og la dem reise. En klok mann.

Nylig uttalte nåværende president Donald Trump at USA aldri har hatt en så lite rasistisk president som ham. Det i et land som har hatt en svart president, og en Abraham Lincoln til å føre dem bort fra slaveriet. Borgerkrigen handlet om to ting. Å bevare den amerikanske unionen og gjøre en slutt på det nedverdigende slaveriet i Sørstatene. To sider av samme sak skulle det vise seg. Trump sier så mye.

Han har også ville ha mobilisert blant annet norske marinestyrker til å patruljere i Hormuzstredet sammen med amerikanske flåtestyrker. Jo da, vi har store skipsfartsinteresser å ivareta i området, men det er helt greit at regjeringen har vært nølende. Trump har trukket USA ut av atomavtalen med Iran. EU-styrte tiltak i Hormuzstredet, med Norge på laget, ville ha lagt et bedre grunnlag for en fredelig løsning enn operasjoner styrt fra Washington. Synd bare at sjømakten Storbritannia snart står utenfor EU under en politisk figur som kan minne om Donald Trump. Boris Johnson har valgt å la britiske marinestyrker patruljere sammen med amerikanerne. Så var vi der.

U.S. Naval Academy ble etablert i 1845. Skolen uteksaminerer fremragende kandidater. Etter den annen verdenskrig har de amerikanske militære flåtestyrkene vært avgjørende for å opprettholde frie ferdselsårer i verdenshandelen. Nå har de begynt å få konkurranse fra kineserne med blant andre kunstige øyer i Sør-Kina havet og marinebase i Djibouti. En like stor endring er tilbakevendingen i amerikansk politikk til proteksjonisme. Den amerikanske proteksjonismen i mellomkrigstiden gav grobunn for nazismens fremvekst. Tysk økonomi ble ødelagt. Viktigere er det likevel å være klar over at det å være en sjøfartsnasjon, er mer enn å ha militær styrke på havet.

Den amerikanske handelsflåten var stor på alle verdenshav i den gylne tiden da frihandelen rådde. Det er den ikke lenger. Det skyldes proteksjonistisk skipsfartslovgivning fra 1920-årene. Til tross for verdens sterkeste marine og dyktige sjøoffiserer utdannet ved U.S. Naval Academy, er derfor ikke USA lenger for en sjøfartsnasjon å regne. Det ville også krevd en annen åpenhet mot verden enn hva vi nå ser i USA, ikke bare med hensyn til handel, men i sin alminnelighet. Slik som klasseforskjellene økte i USA i den gylne tidsalderen, fikk de på ny lov å øke i samme tidsperiode, bare hundre år etter, fra 1970 til i dag. Det kan forklare fenomenet Trump. Lurer på om han har vært i Newport?

Vanderbilt Newport
The Breakers

(Tekst og foto SMe)