Snekret politisk plattform i Haugesund

Maritimt Forums politiske plattform er i stadig utvikling. Nylig møttes alle de maritime foraene i Haugesund for å arbeide videre med plattformen. Havvind har seilt opp som en kjernesak.

Maritimt Forum
Et besøk på rådhuset inngikk i samlingen i Haugesund. Ordfører Arne-Christian Mohn, som også er styremedlem i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, tok i mot og fortalte om sjøfartsbyen, byens rådhus, og kommenterte maritime politiske saker, lokale som nasjonale.

Den politiske plattformen til Maritimt Forum er styrende i forhold til innspill i høringsrunder, stortingsmeldinger og i anledning fremleggelsen av statsbudsjettet. Betoningen av havvind i det politiske arbeidet er blitt stadig tydeligere.

Revideringen av den politiske plattformen var en hovedsak under den to dager lange samlingen i Haugesund. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland vil ta et særskilt ansvar for utdanningsavsnittet i plattformen. Plattformen inneholder for øvrig saker fra hele spekteret av maritim politikk.

Representantene for de maritime foraene, sammen med noen av samarbeidspartnerne til Maritimt Forum, hadde på kvelden middag med styret i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Middag