Snur seg på hælen i bedre tider

Medarbeiderne i Eidesvik Offshore kaster seg rundt når markedet synes i bedring. Rederiet ansetter på ny.

Jan Fredrik Gitte Geir
F. v. CEO i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, Chief Commercial Officer, Gitte Gard Talmo og kapteinen på Viking Athene, Geir Strand.

– Jeg er imponert av sjøfolkene våre og de landansatte. Vi har vunnet flere kontrakter den siste tiden, og nå bryter Viking Athene opplag etter 2 ½ år i bøyene. Dette krever mye fra folkene våre, men de tar utfordringene på en fantastisk måte, sier adm. dir. Jan Fredrik Meling.

Med Viking Athene i arbeid har ikke lenger Eidesvik Offshore verken forsynings- eller subseaskip i opplag. Kvartalsrapporten viser en økning i fraktinntektene fra rundt 100 millioner kroner i første kvartal i fjor til rundt 149 millioner kroner i år. EBITDA er opp fra 7,1 millioner kroner i første kvartal i fjor til 48,6 millioner kroner i år.

– Jeg skrev i årsrapporten for 2018 at vi mener bunnen ble nådd da. Det står jeg inne for. Vi ser helt klare tegn til bedring nå, sier Meling.

For et par måneder siden inngikk Eidesvik Offshore, Solstad Offshore og Møkster Shipping en rammeavtale med Aker BP. Oljeselskapet er den nest største befrakteren på norsk sokkel etter Equinor. Eidesvik Offshore har med utgangspunkt i avtalen allerede fått jobb til tre skip.

– Jeg tenker det er utrykk for at rederiet vårt har tillit i markedet fordi vi leverer. Viking Athene går ut i arbeid for nettopp Aker BP. Hun ble lagt opp høsten 2016. Nå står organisasjonen vår på for fullt for å få henne ut. Jeg takker Aker BP for tilliten de viser oss, sier rederisjefen.

Han leder et offshorerederi som ikke er blant de store, men som har markert seg tydelig i det grønne skiftet og som har satset mye på sjøfolkene sine.

– Gjennom krisen har vi måtte gå til oppsigelser av gode folk. Nå ansetter vi på ny og er så heldige at noen av dem vi har mistet, viser interesse for oss på ny. Det betyr mye for oss, sier Jan Fredrik Meling.

Viking Athene
Viking Athene klargjøres ved Bømlo Skipsservice i Langevåg.

(Tekst og foto SMe)