Solid i bøyelast

KNOT Offshore Partners leverer. Flåteutnyttelse, skipsverdier, driftsoverskudd, utbytte og fremtidsutsikter er alt sammen god lesing for skipsfartsentusiaster.

Trygve Seglem
Trygve Seglem styrer Knutsen Gruppen fra rederikontorene i Haugesund ved innløpet til Smedasundet i Karmsundet.

I førstekvartalsrapporten skriver rederiet hvor Trygve Seglem er styreleder, og hvor Knutsen NYK Offshore Tanker eier 33,2 prosent, at flåteutnyttelsen i årets tre første måneder var på 99,8 prosent. Dette omfatter 16 bøyelastere i stort sett kontinuerlig operasjon.

I balansen føres flåten opp med 1,745 milliarder USD. Det vil i norske kroner si om lag 15,8 milliarder. Utenom de 16 bøyelasterne notert gjennom KNOT Offshore Partners på New York Stock Exchange, kontroller Knutsen Gruppen også 15 andre bøyelastere, 3 produkt-tankere og 11 LNG-tankere. Det er rimelig å anta at den samlede flåten i systemet har en verdi godt over 30 milliarder NOK. Dette gjør Knutsen Gruppen til Norges største rederigruppering målt i skipsverdier.

EBITDA i årets første kvartal for KNOT Offshore Partners ble 54,8 millioner USD av samlede fraktinntekter på 70,548 millioner USD. I lang tid har rederiet betalt 0,52 USD i utbytte per aksje per kvartal, og det gjøres intet unntak fra dette nå. Med en aksjekurs på 20 USD gir dette et annualisert utbytte på 10,4 prosent.

I presentasjonen av utviklingen i første kvartal 2019 skriver KNOT Offshore Partners at markedsutsiktene synes gode.

(Tekst SMe basert på KNOT Offshore Partners førstekvartalsrapport 2019. Foto SMe)