Solid støtte til EØS under Haugesundkonferansen

Fride Solbakken fra Maritimt Forum Stavangerregionen var møteleder under Haugesundkonferansen og gjennomførte flere meningsmålinger.

Fride Solbakken
Fride Solbakken

Et av spørsmålene som ble stilt var om Norge bør holde fast ved EØS-avtalen. 85 prosent av deltakerne svarte "ja" på dette spørsmålet.

Digitalisering er et annet aktuelt tema for maritim næring, som for øvrig norsk næringsliv. Hele 67 prosent mente den digitale revolusjonen blir like banebrytende som den industrielle, men bare 62 prosent har en strategi for å møte den digitale fremtidens utfordringer.

Før Allan Ellingsen, som nyoppnevnt statssekretær i Samferdselsdepartmentet gikk på talerstolen, stilte Fride Solbakken spørsmål til publikum om de mener regjeringen gjør en god jobb for å fremme overføringen av gods fra veg til sjø.

75 prosent av deltakerne på Haugesundkonferansen mente at regjeringen ikke gjør en god jobb for å fremme godsoverføringen.

- Vi er åpen for innspill, repliserte Allan Ellingsen.

(Tekst og foto SMe)