Solstad selger sin andel i DESS

Solstad Offshore selger sine 20 prosent i DESS Aquaculture Shipping til et selskap i Hemen Holding systemet.

Aqua Merdø
Aqua Merdø er ett av skipene i DESS sin flåte av bløggefartøy.

Solstad skriver i tredjekvartalsrapporten sin at salget får en regnskapmessig virkning på 50 millioner kroner i fjerde kvartal i år. Gjelden i rederiet reduseres med 280 millioner kroner.

Rederiet skal fortsatt drive DESS Aqua sin flåte.

Solstad Offshore fikk et underskudd på rundt en milliard kroner i tredje kvartal, og egenkapitalen er nå negativ med i overkant av 2,6 milliarder kroner.

Imidlertid styrket EBITDA seg sammenlignet med tredje kvartal i fjor og også sammenlignet med andre kvartal i år. EBITDA i tredje kvartal 2019 landet på 504 millioner kroner. Samtidig har rederiet vunnet kontrakter for 2,5 milliarder kroner fra begynnelsen av tredje kvartal til slutten av november.

Solstad Offshore sliter med stor gjeld og har en avtale med kreditorene om utsettelse frem til 31. mars 2020 på betaling av renter og avdrag.

(Tekst og foto SMe)