Sør-koreanere fra Ulsan vil ha maritimt samarbeid

En stor delegasjon fra den koreanske verftsbyen Ulsan har vært i Haugesund og sondert mulighetene for samarbeid.

Sør Koeransk Delegasjon 06 06 2019
Den sør-koreanske delegasjonen fikk med seg både vikingfestival på Avaldsnes og besøk på Haraldsstøtten. Margareta Lützhöft fra HVL til venstre i bildet.

To store verft ligger i millionbyen Ulsan. Begge tilhører Hyundai. Knutsen OAS Shipping bygger ved begge verftene, og Østensjø Rederi har også hatt byggeaktivitet der. Hyundai Heavy Industries har 26.000 ansatte, mens Hyundai Mipo «kun» har 3.700 ansatte. Men skipsbyggingstradisjonene i Ulsan strekker seg likevel ikke langt tilbake i tid. Det tok til i 1972 da Sør-Korea begynte å utfordre de japanske skipsverftene. Senere er også Kina kommet til som en stor asiatisk skipsbyggingsnasjon.

I spissen for delegasjonen stod Chang KwangSoo som leder Ulsan ICT Promotion Agency og Hyunsoo Shin som er direktør ved ingeniørutdanningen ved det statlige universitetet i Seoul. Begge er tett på den maritime klyngen i Ulsan. Sistnevnte også i egenskap av å være styreleder i Smart Ship & Shipbuilding Forum, en koreansk maritim klyngeorganisasjon.

Høgskulen på Vestlandet ved professor Margareta Lützhöf og gjesteprofessor Seojeong Lee stod som vertskap. Lee er ansatt ved Korea Maritime and Ocean University. Begge er opptatt av å utvikle et samarbeid mellom de to utdannings- og forskningsinstitusjonene.

Ordfører Arne-Christian Mohn tok imot delegasjonen på rådhuset i Haugesund, og han var også med i et møte på høgskolen senere på dagen da HVL presenterte seg selv sammen med den maritime klyngen i Ulsan og Maritimt Forum.

– Et spennende møte. Koreanerne var svært interessert i å høre om alle innovasjonsprosjektene i regionen vår, blant annet innenfor autonome og elektriske båter. De lot seg imponere av den grønne profilen vår. Vi diskuterte også muligheten for et vennskapskommunesamarbeid, sier Arne-Christian Mohn.

Mohn er styremedlem i Maritimt Forum og vil ta samtalene med delegasjonen fra Ulsan opp i neste styremøte.

– Vi setter dette på sakskartet vårt, bekrefter daglig leder i Maritimt Forum, Sverre Meling jr.

(Tekst og foto SMe)