Statsministeren i havn på Vestlandet

Statsminister Erna Solberg åpnet Haugesund Cargo Terminals i Karmsund Havn. Hun tok del i en 163 år lang sjøreise og markerte sjøveien som miljøveien.

Gautesen Solberg Rokstad
F. v. havnedirektør Tore Gautesen, statsminister Erna Solberg og styrelederen i Karmsund Havn, Johan Rokstad.

- Opprinnelsen til Karmsund havn er etableringen av Haugesund havn i 1856, sa havnedirektør Tore Gautesen ved åpningen av Haugesund Cargo Terminals på Husøy.

Allerede i 1885 var Haugesund havn blitt den sjuende største innenrikshavnen i Norge basert på sildefiskeriene, sildeksporten og den dertil hørende raske byfremveksten. Samme utvikling så man i Skudeneshavn, men først i 1992 ble havnene i Karmøy og Haugesund slått sammen i et interkommunalt havneselskap. Senere kom Bømlo, Tysvær, Sveio og Bokn til.

– Regjeringen satser på sjøtransporten. Det handler om lavere utslipp, færre trafikkulykker og mindre støy, sa statsminister Erna Solberg før hun styrte den store kranen Karmsund Havn har anskaffet til Husøy.

– Jeg liker å styre store ting, smilte statsminister i en operasjon hvor kranen ble brukt til å «klippe» snoren som markerte åpningen.

Selv om virksomheten i havnene i kommunene som i dag eier Karmsund Havn utviklet seg raskt knyttet opp imot fiskeriene, industrialiseringen og den økonomiske veksten i Europa frem mot den første verdenskrig, og en dertil økende befolkning, har utviklingen de siste ti årene vært enda mer imponerende. Det er allerede blitt investert for flere hundretalls millioner, og det foreligger investeringsplaner opp imot milliarden. Karmsund Havn er på veg til å bli logistikk-knutepunktet for Vestlandet og har ambisjoner om å bli en av de viktigste havnene i Nordsjøbassenget.

– Vi har en ideell beliggenhet mellom Stavanger i sør og Bergen i nord, sa Tore Gautesen.

Åpningen av Haugesund Cargo Terminals ble avsluttet med middag på Hotell Scandic Maritim om kvelden. Et titalls talere berømmet Tore Gautesen, hans mannskap og eierne av Karmsund Havn for fremoverlente holdninger.

Heine Totland
Heine Totland m/band stod for underholdninge under åpningen av Haugesund Cargo Terminals.

(Tekst og foto SMe)