Sterke tall fra kadettinntaket

Kadettkoordinatoren i Maritimt Forum kan melde at 494 maritime studenter har fått kadettplass til sjøs når en måned gjenstår av kadettåret. 10 står uten plass.

Maritime Avgangsstudenter 2018
Maritime avgangsstudenter 2018 fra Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen Rogaland samlet på kaien foran Haugesund Rederiforening på forsommeren i fjor. Kun to av disse står fortsatt uten kadettplass.

I fjor på denne tiden hadde 511 fått plass, mens 12 stod uten. Kadettåret regnes fra de maritime avgangsstudentene er uteksaminert til 31. mars året etter.

Kadettinntaket er slik fordelt på regioner:

  • Region Nord-Norge: 111 med plass - 2 uten
  • Region nordvest: 182 med plass - 0 uten
  • Region sørvest: 132 med plass - 4 uten
  • Region sørøst: 69 med plass - 4 uten

(Tekst og foto SMe)