Stødig kurs for KNOT Offshore Partners

Med en liten økning i fraktinntektene i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med tredje kvartal, og en EBITDA på 55,4 millioner USD, er det stø kurs for Knutsen i bøyelast. Rederiet tror på fremtiden.

Wall Street 3
KNOT Offshore Partners LP er notert på New York Stock Exchange, Wall Street.

Samlede inntekter landet på 70,9 millioner USD i fjerde kvartal 2018 mot 70,7 millioner USD i tredje kvartal. Økningen skyldes i følge kvartalsrapporten hovedsakelig økte inntekter for "Hilda Knutsen" og "Torill Knutsen" etter endt dokking.

Som en følge av stabil økonomi i KNOT Offshore Partners LP, Knutsen Gruppens børsnoterte bøyelastvirksomhet, fortsetter selskapet utbetalingen av kvartalsvise utbytter på 0,52 USD per aksje. Kursen på aksjen ligger nå på 18,25 USD per aksje, som er i overkant av fire dollar under årsbeste, men i overkant av en dollar under årets laveste notering på 17,18 USD. Kursen stiger på resultatfremleggelsen.

KNOT Offshore Partners har nå 16 skip i flåten med i snitt kontrakter for 3,7 år frem i tid. Styret mener behovet for nye bøyelastere i Norge og Brasil vil øke fordi eldre tonnasje må erstattes, fordi operasjonnelle krav vokser og fordi oljeutvinningen i større grad vil skje på større havdyp.

Hele kvartalsrapporten kan leses her.

(Tekst og foto SMe)