Stor miljøstøtte til Arriva

Arriva Shipping får 11 millioner kroner fra Enova til batteriløsning og elektrisk gravemaskin om bord. – Vi ønsker å bygge for fremtiden, sier Sindre Matre.

Arriva 1 Photo 1 1

Det var i vår det ble kjent at tørrlastrederiet i Ølen for første gang i rederiets historie skal bygge nytt med levering av en 8.500-tonner fra verft i Kina i første halvdel av 2021.

Nå er det altså kjent at Enova satser på Arriva og gir 11 millioner kroner til miljøutrustning av det nye hybridskipet. Også Arrivas befrakter, Eramet Norway, får støtte til sitt landstrømanlegg som Arriva sitt nye skip skal benytte.

- Det nye hybridskipet til Arriva vil ha en moderne motor, et forbedret skrogdesign og elektrisk fremdrift. Batteripakken blir på hele 1456 kWh, som er stort nok til at el-gravemaskinen kan brukes utslippsfritt også i havner uten landstrøm. Dette blir det første hybridfartøyet av denne typen, heter det i en melding fra Enova.

– Når vi nå skal bygge et nytt bulkskip, ønsker vi å bygge for fremtiden og benytte morgendagens løsninger. Det nye skipet reduserer dieselforbruket med mer enn 20 prosent sammenliknet med våre andre fartøy. Dette utgjør årlig kutt på inntil 400 tonn drivstoff og omkring 1200 tonn CO2, som tilsvarer utslippene fra 450 personbiler. Vi vil gi våre kunder tilgang til et grønnere alternativ på konkurransedyktige vilkår, og med støtten fra Enova har vi tatt et viktig steg i riktig retning for å kunne realisere prosjektet, forteller Sindre Matre, rederisjefen i Arriva.

(Tekst tilpasset etter melding fra Enova. Illustrasjon Arriva Shipping)