Store blå til Haugesund - møter Nina Jensen

Etter å ha hørt Nina Jensen på Haugesundkonferansen snakke om storsatsingen for å redde verdenshavene, tok ordfører Arne-Christian Mohn umiddelbart kontakt. Om ikke Bærum vil, så vil Haugesund.

Nina Jensen Og Arne Christian Mohn
Illustrasjon: Nina Jensen leder REVOcean. Arne-Christian Mohn er ordfører i Haugesund.

REVOcean handler ikke bare om Kjell Inge Røkkes fantastiske forskningsskip. Det handler også om "The Big Blue", eller "Store Blå", et signalbygg tenkt plassert på Fornebu, men hvor Bærum kommune har sagt nei til byggeplanene.

- Hovedkvarteret for verdenshavene skal bringe sammen kunnskapsbaserte institusjoner på flerfaglig basis. Vi skal lage en tenketank og en kommunikasjonsplattform for å etablere bærekraftige løsninger for verdenshavene, sa Nina Jensen på Skype under Haugesundkonferansen.

Det er dette konseptet haugesundsordføreren vil ha til sjøfartsbyen, plassert midt mellom Stavanger i sør og Bergen i nord, for å samle Vestlandet omkring satsingen.

- Vi er landets maritime hovedstad, sier Mohn.

Han viser til Sjøfartsdirektoratet, HVLs maritime studier og forskning, Kystverkets omfattende virksomhet i Haugesund, rederi- og subseamiljøet, klyngene innenfor offshore vind og grønn skipsfart, Karmsund Havns ledende posisjon og mye mer til i sin begrunnelse for at Haugesund kan ta Bærums plass.

- Vi møter Nina Jensen og REVOcean om kort tid for å underbygge invitasjonen vår om en plassering av hovedkvarteret for verdenshavene i Haugesund. Med meg har jeg flere representanter for den regionale maritime klyngen, inkludert Maritimt Forum, smiler Arne-Christian Mohn.

(Tekst SMe. Foto REVOcean og SMe)