Tar posisjon med Hydrogen Valley på Haugalandet

Hørt om Subsea Valley i hovedstadsregionen? Teknologiklyngen på Lysaker? Nå lanseres Hydrogen Valley på Haugalandet.

Øyvind Olsen
Øyvind Olsen

– For å gjøre det klinkende klart at vi ønsker å ta den ledende posisjonen i Norge på produksjon og utnyttelse av hydrogen som ren energi, sier Øyvind Olsen. Han leder Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC) som Hydrogen Valley sorterer under.

Tirsdag presenterer han konseptet for en forsamling EU-ambassadører som kommer til Haugalandet for å lære mer om grønne løsninger. For eksempel innenfor skipsfarten. Styrelederen i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Runar Skarstein, innleder en bolk under møtet som er knyttet til havet.

Visjonen som ligger bak Hydrogen Valley, er å gjøre prosessindustrien karbonfri og eksportere store mengder hydrogen til Europa gjennom det eksisterende gassrørledningsnettet ut fra Kårstø.

- I NCEC arbeider vi intenst med å utvikle forretningsmulighetene innenfor produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen. Vi er i tett samarbeid med store, industrielle aktører for å konkretisere dette, og vi har et særskilt øye for mulighetene for leverandørindustrien, ikke minst den maritime, forteller Olsen.

Hydrogen Valley har fått egen logo:

H2Valley Logo Med Ramme 002

(Tekst og foto SMe)