Tariffseminar i Haugesund Rederiforening

Med nær 2.800 norsk sjøfolk og 5.500 utenlandske sjøfolk i flåten kontrollert av rederier på Haugalandet og i Sunnhordland, gjør det seg med et tariffseminar i Haugesund Rederiforening.

Tariffseminar I Haugesund Rederiforening
Fra tariffseminaret i Haugesund Rederiforening.

Tallene over ansatte sjøfolk i lokale rederier kommer fra Maritim Rapport 2019.

Initiativet til seminaret kom fra HR-sjefen i DOF, Åge Ringdal, men et førtitalls personalmedarbeidere fra flere lokale rederier deltok. Fokus i seminaret var offshore tariffavtaler.

- Vi forholder oss til mange tariffavtaler offshore. Disse er i utvikling, er komplekse, og vi trenger kunnskap fra folk som sitter tett på.

De som sitter tettest på tarfiffavtalene på vegne av rederiorganisasjonene, er ansatte i Norges Rederiforbund. Forhandlingsdirektør Pål Tangen og rådgiver i forbundet, Kristine Godal Mohr, delte villing sin kunnskap med medlemmene.

(Tekst og foto SMe)