Temamøte om kabel og kabellegging

Eit møte den 28. mars som set søkjelyset på den trong og dei utfordringar som finst og der ein gjennomfører ein workshop for å lage plan for å møte dette.

Nina Ingvaldsen 2
Nina Ingvaldsen i Norwegian Marine & Energy Complex skal leie møtet den 28. mars.

Det er Norwegian Offshore Wind Cluster som inviterer. Klyngeorganisasjonen har som målsetting å byggje norske leverandørkjeder.

- Når møtet er ferdig, sit me att med konkrete forslag til prosjekt der behov og utfordringar skal løysast. Verksemdene som deltek melder seg på prosjekta som me følgjer opp vidare. Slik fortset me arbeidet med å byggje norske leverandørkjeder innan kabel og kabellegging for offshore wind, heiter det i invitasjonen.

Du kan lese meir og melde deg på her.