Tetraspar har valgt Unitech Offshore

Tetraspar er et felles demonstrasjonsprosjekt mellom Innogy, Shell og Stiesdal Offshore Technologies for flytende vindturbinteknologi.

Tetraspar Havvindmølle
Zeyfyros. Foto Christoffer Steinsvåg / UNITECH

Prosjektet har nå valgt UNITECH Offshore for leveranse av en dynamisk strømkabel og tilknytning til strømnett for en fullskala flytende vindmølldemo utenfor Karmøy.

- UNITECH er veldig stolt over å få muligheten til å bidra til suksessen med Tetraspar demonstrasjonsprosjekt. Vi gleder oss veldig til å fortsette samarbeidet med ekspertene fra Shell, Innogy og Stiesdal Offshore Technologies og til å kunne bidra til kommersialisering av den flytende havvindindustrien, sier adm. dir. Gunnar Birkeland.

UNITECH har utviklet en ny produktkatalog for offshore vind og andre offshore og subsea applikasjoner der det er behov for robuste og kostnadseffektive strømkabler.

- Den nye serien «Dynamic Power Cables» er designet for feilfri drift av flytende havvindturbiner og er basert på mange års erfaring og studier av de kjente feilmekanismene i undervannskabler, heter det i en pressemelding fra UNITECH.

Zefyros (tidligere Hywind Demo) er valgt som tilkoblingspunkt til landnettet. Zefyros er eid av UNITECH og er en del av den nasjonale infrastrukturen i “Sustainable Energy Norwegian Catapult Center”, dedikert til denne typen prosjekter.

- Tilkoblingspunktet er et kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med å installere ny eksportkabel til land for de fullskala demonstrasjonsprosjektene som kommer, heter det i pressemeldingen.