Tillitvekkende om Helge Ingstad

Helge Ingstad sitt havari har svekket Sjøforsvarets omdømme. Det var sjefen for Sjøforsvaret åpen på under Haugesundkonferansen.

Johan Marius Ly Og Nils Andreas Stensønes
Beredskapsdirektøren i Kystverket, Johan Marius Ly, og sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, på Haugesundkonferansen.

Den manglende åpenheten Nils Andreas Stensønes og forsvarsgrenen han leder for øvrig er blitt kritisert for, hadde han et svar på.

Det handlet om bortfallet av sjøforklaringsinstituttet og at publikum nå må vente lenge på at havarikommisjonen legger frem sine konklusjoner.

Stensønes fremhevet at Sjøforsvaret ikke kan gjøre noe med dette selv om de ønsker å unngå spekulasjoner.

- Jeg har imidlertid bedt kommisjonen om å rapportere til meg med en gang det eventuelt gjøres funn som har konsekvenser for operasjonen av fartøyene våre, men vi kan ikke si noe om årsakene til Helge Ingstad sitt havari før havarikommisjonen har lagt frem sin undersøkelse. Det ber jeg om forståelse for, sa Stensønes.

Han fikk støtte av beredskapsdirektøren i Kystverket, Johan Marius Ly. Både Sjøforsvaret og Kystverket har iverksatt interne undersøkelser, men Sjøforsvaret har dessuten gjennomført en omdømmeundersøkelse. Den har åpenbart riper i lakken.

– Målet er å reetablere omdømmet vårt, sa sjøforsvarssjefen.

Paneldebatten som fulgte Stensønes og Lys sine innlegg ble ledet av NRK-journalist Gisle Jørgensen. Han utfordret dem begge på hva som skjedde i Hjeltefjorden den skjebnesvangre natten i november, men fikk få svar. Men Nils Andreas Stensønes var personlig.

– Det gjorde inderlig vondt å få meldingen om havariet. Vi er et lite miljø. Dette berører oss, sa han.

Nils Andreas Stensønes understreket betydningen av en maritim klynge rundt Sjøforsvaret knyttet til håndteringen av utfordringene rundt havariet.

(Tekst og foto SMe)