To av verdens ledende simulatorsentre møttes i Haugesund

Simsea og NTC Manila presenterte seg nylig i Haugesund Rederiforening. Rederiene sier sjøbasert erfaring er viktigst for dem.

Sturle Tvedt Og Jo Tomren
Sturle Tvedt i Simsea (t.v.) og Jo Tomren i NTC Manila.

Jo Tomren i NTC Manila hadde hentet ut materiale fra konjunkturrapporten Norges Rederiforbund nylig la frem.

- Den viser at rederiene mener det blir mest krevende å få tak i sjøbasert erfaring fremover samtidig som rederiene også mener den sjøbaserte erfaringen blir viktigst for dem ti år frem i tid, sa Tomren.

Både NTC Manila, som ble etablert av Norges Rederiforbund i 1990, og Simsea, som eies av rederier på Haugalandet og i Sunnhordland foruten Haugesund Rederiforening, trener sjøfolk for jobben de skal gjøre til sjøs.

Budskapet fra så vel Tomren som Tvedt var blant annet at god trening i simulatorer reduserer rederienes driftskostnader.

(Tekst og foto SMe)