To som møtte Erna om havvind

Fra Haugalandet og Sunnhordland møtte Gunnar Birkeland og Arvid Nesse statsministeren på toppmøtet om havvind i Bergen.

Gunnar Birkeland
Gunnar Birkeland under Havvindkonferansen i Oslo. Dagen etter møtte han Erna Solberg til toppmøte om havvind i Bergen.

De var i godt selskap. Eldar Sætre fra Equinor, Anette Olsen fra Fred. Olsen og Astrid Skarheim Onsum fra Aker Solutions hadde litt lengre innledninger innledningsvis under toppmøtet. Deretter fulgte «to-minutters».

Arvid Nesse fra Norwegian Offshore Wind Cluster vektla i sitt innlegg hvordan å få kostnadene i flytende havvind ned, teknologiutvikling, målrettede virkemidler fra Enova og betydningen av et hjemmemarked for at de små leverandørbedriftene skal kunne utvikle seg.

Gunnar Birkeland er styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster, men møtte som adm. dir. i UNITECH Offshore. Også han la betydelig vekt på et hjemmemarked.

- UNITECH Offshore er en teknologileverandør med utgangspunkt i petroleumsnæringen. Vi ser på flytende havvind og elektrifisering av havrommet som en viktig differensiering av virksomheten. Vi mener vi kan lykkes fordi vi har et lite hjemmemarked med utgangspunkt i Metcentre, hvor vi har overtatt Hywind Demo. Ved hjelp av SIVA katapult-ordningen har vi tilrettelagt for oppkobling av andre store flytende havvind piloter. Det gjør at vi kommer tett på utbygger, løser problemer og kan bli med dem i deres neste havpark-prosjekter, sa blant annet Birkeland til statsminister Erna Solberg.

Han avsluttet med å si at det er tilstrekkelig midler i virkemiddelapparatet for teknologiutvikling, men at katapult-ordningen må bli en mal for en nødvendig industrirettet omlegging.

(Tekst og foto SMe)