Ungdomspolitikere så Husøys største skipsanløp

Samtidig med at ledende ungdomspolitikere besøkte Karmsund Havn, Husøy, ble det losset vindmøllemoduler fra det største skipet havnen har hatt besøk av noensinne.

Vindmøller Til Husøy
Husøys største skipsanløp noensinne. Indiana har en lengde på 200 meter.

De unge politikerne, som representerte de fleste norske politiske ungdomspartiene, fikk en innføring i logistikken rundt et av landets største havneavsnitt. Blant annet fikk de vite at det passerer 18.000 skip gjennom Karmsundet og forbi Husøy hvert år.

- Vi ligger godt plassert ved Norges mest trafikkerte farled, sa havnedirektør Tore Gautesen til de unge politikerne.

Samtidig påpekte han hvor viktig det er med en politikk som leder last fra veg til sjø.

- Jeg regner med at dere la merke til hvor smal tilførselsvegen ned til Husøy er, smilte Gautesen.

Det var Norges Rederiforbund i samarbeid med Maritimt Forum som hadde fremtidens stortingspolitikere og statsråder med på en maritim rundreise. Ett samtalepunkt var sjøveien som miljøveien. Hos Hagland Shipping fikk ungdommen vite at ett av rederiets skip med en last tømmerstokker avløser 100 vogntog på norske veier.

I Karmsund Havn på Husøy fikk ungdommen se hvordan Indiana med en lastekapasitet på 45.000 tonn var kommet inn for å losse en av fire skipninger med vindmøllemoduler fra Kina.

Tore Gautesen
Tore Gautesen forteller politikerne fra Norges ulike ungdompartier om aktiviteten på Husøy.

(Tekst og foto SMe)