Vedtektsendringer i Maritimt Forum – nye regler for valg

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har fått godkjent endringer i vedtektene når det gjelder styrevalg.

Runar Skarstein
Runar Skarstein er styreleder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er en stiftelse underlagt stiftelsesloven og tilsyn fra Stiftelsestilsynet. Før sommeren søkte styret om vedtektsendringer som i hovedsak skal gjøre valgprosessen enklere.

Inntil nå har åtte kategorier av stiftere selv oppnevnt til sammen ni styremedlemmer, alle sammen med egen, personlig vararepresentant. Innenfor tre av kategoriene har det som følge av mange medlemsbedrifter, vært nødvendig med egne valgkomiteer.

Nå settes det sammen en enkelt valgkomite med fem medlemmer som utpeker alle styremedlemmene etter forutgående høring blant alle medlemsbedriftene. Antallet styremedlemmer reduseres ikke, og disse skal fortsatt representere de åtte medlemskategoriene, men antallet vararepresentanter reduseres fra ni til tre.

Utover dette er det kommet inn bestemmelser i vedtektene som omfatter kjønn og alder når styret settes sammen, utover tidligere bestemmelse om at geografi skal tas hensyn til.

Disse kategoriene skal være representert i styret således:

  • 1 medlem fra kommunene på Haugalandet
  • 1 medlem fra kommunene i Sunnhordland
  • 1 medlem fra utdanningsinstitusjonene/andre offentlige institusjoner
  • 1 medlem fra arbeidstakerorganisasjonene
  • 1 medlem fra verftene
  • 1 medlem fra leverandørene
  • 1 medlem fra tjenesteytende bedrifter
  • 2 medlemmer fra rederiene

(Tekst og foto SMe)