Vestlandet som verdens fremste havregion

Bærekraftig maritim verdiskaping var et hovedtema på årets Vestlandskonferanse som samlet 1.600 vestlendinger i Bergen. - Regionreformen er et makkverk, sa Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre Vestlandskonferansen 2019
Arbeiderpartiets leder deltok både med innlegg og i samtaler under Vestlandskonferansen.

Støre viste blant annet til at Rogaland står utenfor nye Vestland fylke.

Fylkesgrenser til tross. Vestlandskonferansen samlet en fyldig kontingent fra Rogaland, så vel som fra resten av landsdelen.

Knut Arild Hareide anla et religiøst perspektiv.

- Vår Herre har gitt oss utrolige muligheter. Han er utrolig fornøyd med vestlendingen, sa Hareide.

På spørsmålet omkring vestlendingens internasjonale orientering og kontaktflate, sa Knut Arild Hareide at den kan det være lite tvil om.

- Kristendommen kom jo først til Bømlo, smilte han.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup gjorde sitt innlegg med en notisblokk i hånden. Kanskje blir det nettbrett neste gang, men for Astrup var det hovedpoeng at når Norge nå er blitt ledende på grønn skipsfart, må vi også bli det på autonome skip.

- Vindmøller skal til havs, sa for øvrig Astrup om den folkelige motstanden mange steder mot å få vindmøller på land.

Perspektivmeldingen for Vestlandet ble lagt frem like i forkant av konferansen.

- Jeg har merket meg at det i meldingen heter at "enten lykkes Vestlandet med omstilling, eller mislykkes Norge", sa Jonas Gahr Støre.

Torleif Stokke
Adm. dir. i Servogear, Torleif Stokke, presenterte på Vestlandskonferansen selskapets grønne fremdriftsløsninger for hurtigbåtsegmentet.