Vil du ha annonseplassen over for noen tusen kroner årlig?

Level Group har vært trofast støttespiller av det ukentlige nyhetsbrevet vårt i to år. Nå får du og din bedrift anledningen!

Meling Sverre
Sverre Meling jr. er daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland finansieres med et årlig driftsbidrag fra hvert enkelt medlem foruten at stiftelsen har inntekter fra konferanser og fra støttespillere til nyhetsbrevet og annonsører i den årlige maritime rapporten vi utgir.

Vi ønsker deg og din bedrift som støttespiller til det nyhetsbrevet vårt med samme type profilering som du har sett Level Group få!

Normalt sendes nyhetsbrevet ut ukentlig, men ikke i sommer-, påske og juleferien, eller hvor høytidsdager faller tett.

Tegner bedriften seg for ett år om gangen, med virking fra primo august 2019 til ultimo juni 2020, koster det 30.000 kroner (ekskl. mva.)

Om du vil forsøke kun et visst antall uker, for eksempel ti uker, betaler du 950 kroner (ekskl. mva.) per utsending.

I dag har vi 1.039 mottakere av nyhetsbrevet. Nær halvparten av disse åpner brevet, og flere sender det videre i bedriften slik at antall åpnede brev samlet som regel ligger godt i overkant av 1.000.

Mottakerne er ansatte i medlemsbedriftene våre, nære samarbeidspartnere, politikere og presse.

Midt i målgruppen for mange av dere, vil vi tro!

Ta kontakt med Sverre på e-post sverre.meling@maritimt-forum.no for nærmere avtale!