Vil ha Skipsregistrene til Haugesund

Haugesund Høyre har lagt frem sitt forslag til politisk program for kommende valgperiode. Maritime saker står høyt på dagsorden.

7 Av  Kristoffer Vincent Hansen
Harald Larssen Lønning er Haugesund Høyres ordførerkandidat. Foto Kristoffer Vincent Hansen.

– Vi vil blant annet arbeide for å flytte Skipsregistrene og Kystverkets hovedkontor til Haugesund, sier Harald Larssen Lønning som har ledet programarbeidet og som også er partiets ordførerkandidat.

Skipsregistrene utgjør en avdeling i Sjøfartsdirektoratet, men er lokalisert i Bergen. Kystverkets hovedkontor ligger i Ålesund, men Region Vest i Haugesund er tillagt betydelig virksomhet.

Programforslaget skal endelig vedtas på et representantskapsmøte den 28. mars. Av andre maritime saker leser vi blant annet:

- Haugesund Høyre vil stadfeste Haugesund som den maritime hovedstaden og støtte opp om dette arbeidet hos HVL, fagskole og andre organisasjoner.

– Haugesund Høyre vil jobbe for forpleiningslederutdanning på Maritim fagskole i Haugesund.

– Haugesund Høyre vil bygge ny bro og begynne planleggingen av ny byøy på Storasundskjæret med tilknytning til Risøy som en ny bydel med bolig og industri.

(Tekst SMe)