Vindmøller til Husøy

Sea-Cargo har sikret seg kontrakt på transport og logistikk for et stort vindmølle prosjekt for en av verdens største vindmølleprodusenter. Vindmøllene kommer først til Husøy.

Sea Cargo Vindmøller
Vindmøller losses på Husøy fra ett av Sea-Cargo sine skip. Foto Sea-Cargo.

I følge en pressemelding fra Sea-Cargo går kontrakten ut på å frakte totalt 51 vindmøller fra ulike deler av Europa. De skal settes opp i Tonstad i Sirdal.

- Ettersom modulene blir produsert på ulike steder, valgte Sea-Cargo å sammenstille prosjektet på Husøy, heter det i pressemeldingen.

Komponenter som naceller, hub enheter, trafoer osv. blir lastet i Esbjerg Danmark. Vindmøllebladene blir lastet i Świnoujście Polen, mens tårnseksjonene kommer inn på eget skip fra Asia. Tårnseksjonene fra Kina losses først inn på terminalen på Husøy og transporteres til dedikert lagringsområde på den nylig utbygde havnen.

- Sea-Cargo skipet SC Astrea vil deretter anløpe Husøy to ganger i uken for å flytte komplette vindmøllsett til Kvinesdal. Prosjektet starter i månedsskiftet april/mai, skriver Sea-Cargi i pressemeldingen.

Sea-Cargo har bred erfaring med å frakte vindmøller og har fraktet over 500 komplette møller fordelt på 15 prosjekt siden 2011.

- RORO har ett betydelig fortrinn da det gir en betydelig raskere laste/losse operasjon, samtidig som det begrenser risiko for skade på last. Sea-Cargo er stolt over nok engang å ha fått tillitt fra en av de største produsentene i markedet, og ekstra hyggelig er det at oppdraget denne gangen også inkluderer landsiden av prosjektet. Landsiden ivaretas av vårt nye felles stevedoreselskap Haugesund Stevedoring, sier Dag Tarberg, direktør Sea-Cargo Agencies & Landbased Services.

Haugesund Stevedoring

Sea-Cargo er en av hovedaksjonærene i det nye selskapet Haugesund Stevedoring AS. Det er de som skal utføre lossing/håndtering på Husøy. Selskapet, som ble stiftet høsten 2017, er et samarbeidsprosjekt mellom de store aktørene i Karmsund Havn.

- Vi har gjort store investeringer på utstyrsiden for å kunne gjøre dette og er godt i gang med opplæring av personell, så nå gleder vi oss bare til å komme i gang, sier Claudia Moya, daglig leder i Haugesund Stevedoring.

Ny rute mellom Polen og Norge

- Det er vindmøllekontrakten som gir grunnlag for den nye RORO ruten mellom Polen og Norge. I tillegg skapes det ett nytt tilbud mellom Polen og Danmark, samt mellom Polen og UK. I Sea-Cargo har vi stor tro på lokal tilstedeværelse, slik at vi kan garantere kvalitet i våre kunders varekjede. Vi har derfor nylig satt opp kontor i Świnoujście, som vil jobbe med å utvikle den nye godsruten videre, heter det i pressemeldingen fra Sea-Cargo.

Claudia Moya
Claudia Moya leder Haugesund Stevedoring. Foto SMe.