Wärtsilä på jobb med Hagland

Wärtsilä har inngått en avtale med Hagland Shipping for levering av en hybrid oppgradering. Stord og Haugesund samarbeider.

Øivind W  Aaensen
Øivind. W. Aanensen presenterte Hagland Shippings miljøprosjekt på Haugesundkonferansen. Foto SMe.

Leveransen skal gjøres ombord på haugesundrederiet Hagland Shippings lasteskip «Hagland Captain». Engineeringen skjer på Stord.

- Dette vil være det første prosjektet i sitt slag noensinne for fartøy som går i kystnære farvann. Avtalen ble signert i desember 2018, skriver Wärtsilä i en pressemelding.

På Haugesundkonferansen gjorde COO i Hagland Shipping, Øivind W. Aanensen, rede for prosjektet. Han avla herunder en visitt til utfordringene et nærskipsfartsrederi som Hagland har hatt med å få til et slikt miljøtiltak. Det har med støtte fra NOX-fondet å gjøre opp mot fartsområdebegrensningene i NIS.

- Installasjonen av Wärtsilä sin batteridrevne fremdriftsløsning skal øke skipets miljøsignatur i betydelig grad ved at utslipp reduseres, drivstofforbruket går ned og støyen blir mindre. Som en del av leveransen vil fartøyet få mulighet til å benytte landstrøm til lasting/lossing og lading av batteriene, skriver blant annet Wärtsilä i pressemeldingen sin.

Prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom Hagland Shipping og det norske miljø- og spesialavfallsselskapet NOAH AS der det kreves miljøvennlige fartøyer for leveranse av avfall til Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

- Wärtsilä har blitt valgt som partner på grunn av sin betydelige erfaring med å levere miljøvennlige løsninger innen hybridsystemer, sier Øivind Wendelbo Aanensen.

Hagland Energy Ocean Tall Med Noah