40 prosent av kontraktsmassen i havvind

Aibel vant kontrakter for 8 milliarder kroner i havvind i 2019. 40 prosent av kontraktsmassen utgjøres nå av havvind.

Mads Andersen
Mads Andersen på Solamøtet

Dette fortalte konsernsjefen i Aibel, Mads Andersen, til Sola-møtet.

- Vi begynte planleggingen mot havvind i 2010 og vant den første kontrakten i 2011, sa Andersen.

Han pekte på flere forutsetninger for at Aibel har kunne lyktes, blant annet erfaringer og kompetanse fra olje og gass samt markedsadgang gjennom EØS.

Når Mads Andersen ser i glasskulen, ser han innenfor olje og gass ingen store utbygginger på norsk sokkel etter Sverdrup og Castberg, men et stabilt modifikasjonsmarked foruten at det vil komme større dypvannsprosjekter i olje og gass internasjonalt. Innenfor havvind har Aibel store forventninger. Mens fem prosent av kontraktsmassen kom fra dette segmentet for ett år siden, er altså andelen nå 40 prosent.

(Tekst og foto SMe)