Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, et system under utvikling for bildegjenkjenning og identifisering av laks i merder.

Scale Aq Ifarm
Fra bakerst til venstre: Harald Tronstad (BioSort), Bernt Saugen (BioSort), Tore S Strand (ScaleAQ), Martin Søreide (ScaleAQ), Sindre Abrahamsen (BioSort), Odd Ronald Olsen (ScaleAQ), Noralf Rønningen (ScaleAQ), Karl Fredrik Ottem (Cermaq). Geir Hauge (BioSort) og Kjell Hansen (Cermaq)

Cermaq har etter en grundig prosess valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.

- ScaleAQ skal levere sitt Midgardsystem med flytekrage, vinsj og Midgardnot, i tillegg til nottak og nottube som skal omslutte iFarm-enheten som utvikles av BioSort, heter det i en pressemelding.

Første utgave av iFarm skal etter planen settes ut på anlegget Martnesvika i Steigen til sommeren 2020.

- For oss var det avgjørende å få med en partner på laget som har den beste kompetansen og nok muskler til å sikre at vi lykkes med iFarm. ScaleAQ er en partner vi kjenner fra før, og som leverer solide løsninger. Underveis i prosessen har de stilt sin ekspertise og kompetanse til rådighet og lagt grunnlag for et godt samarbeid. Vi er veldig fornøyde med å få på plass ScaleAQ som samarbeidspartner i iFarm-prosjektet, sier en fornøyd prosjektleder for iFarm i Cermaq, Karl Fredrik Ottem.

ScaleAQ samler de beste miljøene

- Strategien til ScaleAQ er å samle de beste miljøene innenfor leverandørindustrien til havbruk for å bygge et sterkt og kompetent selskap som kan være en viktig samarbeidspartner og rådgiver for oppdretterne, heter det i pressemeldingen.

På denne måten ønsker ScaleAQ å være en sentral bidragsyter til å løfte og sikre utviklingen i oppdrettsnæringen. Derfor er det er opprettet en ny avdeling som arbeider med innovasjon og utvikling på tvers av selskapene i ScaleAQ.

- Vi er svært fornøyde med at Cermaq valgte oss. Vi føler at dette er en bekreftelse på at vår strategi om å tilby partnerskap er korrekt. For ettertiden vil vi i større grad være rådgivere enn selgere, sier CCO Stig Førre i ScaleAQ.

Bredt samarbeid bak iFarm

Cermaq, BioSort og ScaleAQ har satt sammen en prosjektgruppe med komplementær kunnskap.

- Dette vil sikre at iFarm-prosjektet vil få de beste forutsetningene for å lykkes. Her er det kompetanse fra forskjellige områder som sammen vil forene kreftene, heter det i pressemeldingen.

Om iFarm

iFarm er et system under utvikling som ved hjelp av bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks vil monitorere status og utvikling for hver fisk i en merd, som vekst, helse og lus. Individuelle fisk kan sorteres ut, og kun fisk med behov vil bli behandlet. iFarm muliggjør dermed et skifte fra gruppebaserte operasjoner til individbasert omsorg. Dette vil bedre fiskehelse og velferd i oppdrett. De sensorbaserte løsningene i iFarm utvikles av BioSort. Cermaq er tildelt fire utviklingskonsesjoner for iFarm.

(Tekst og foto fra pressemelding)