Dette spår Hagland Shipbrokers om 2020

Meglerhuset har publisert sin månedsrapport for desember 2019 som også oppsummerer året sett under ett foruten å se inn i fremtiden.

Kenneth R  Johansen
Kenneth R. Johansen leder meglerbordet offshore hos Hagland Shipbrokers.

Innledningsvis påpekes den uholdbare gjeldssituasjonen mange offshorerederier er i.

– Å fortsette å utsette en avklaring i det man håper på et mirakel, er ingen bærekraftig løsning, heter det.

På den annen side viser rapporten til at mange offshoreskip i opplag aldri vil komme ut i markedet igjen, og at dette skaper stor grad av uvisshet knyttet til markedsbalansen. Med andre ord kan balansen komme til å tippe i redernes favør. Og Hagland Shipbrokers skriver:

- I Nordsjøen har ratenivået for både PSV og AHTS i snitt vært på sitt høyeste siden 2014.

Ratenivået for PSV har i snitt gått fra NOK 61.500,- i 2018 til NOK 96.000,- i 2019. Ratenivået for AHTS har i snitt nesten doblet seg fra NOK 114.000,- i 2018 til 220.000,- i 2019.

Dette betyr likevel ikke at rederiene tjener penger på disse nivåene, men kan antyde at markedet er i bedring. Hagland ser dessuten lyst på mulighetene i fornybart.

På den annen side har det vært få lyspunkter i subseamarkedet.

Om utsiktene for 2020 skriver Hagland Shipbrokers blant annet dette:

  • Det vil være god etterspørsel etter store PSV-er og derfor grunn til optimisme.
  • For store AHTS-er vil prosjekter både i Nordsjøen og utenfor gi økt riggaktivitet og minske tilgangen på skip hvilket gir lysere utsikter for rederiene.
  • I fornybarmarkedet ventes vekst.

Meglerhuset mener at markedet for CSV-er er noe vanskeligere å vurdere, men tror på en viss økning i aktivitetsnivået i 2020. Likevel peker rapporten på 2021 som året da det kan løsne.

Du kan laste ned rapporten her.

(Tekst og foto SMe)