Erna åpnet sjøgrønt testsenter på Stord

Statsministeren kom direkte til Sustainable Energys testsenter på Heiane fra kuttingen av det første stålet til Hywind Tampen hos Kværner Stord. Dagen stod i nullutslippets tegn.

Erna Solberg
Erna Solberg åpner testsenteret. I forgrunnen Willy Wågen med løftede armer. Han leder Sustainable Energy katapultsenter.

Hywind Tampen vest av Bergen er Equinors store havvindfelt. Kværner har vunnet kontrakten om å levere 11 flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft samt marine driftstjenester for prosjektet.

– Det er en selvfølge å komme til Sunnhordland å snakke om grønne løsninger, sa Erna Solberg og viste til regjeringens og skipsfartens felles målsetting om reduserte utslipp og endelige mål om nullutslipp.

Hun foresto den offisielle åpningen av verdens første testsenter for grønne energibærere.

Sustainable Energy katapultsenter med partnere investerer nå 200 millioner kroner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Senteret skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart.

- Gjennom det nye senteret vil industrien få tilgang til testfasiliteter for framtidens drivstoff som ikke er tilgjengelig noen andre steder i verden. Her kan små og store bedrifter leie fasiliteter til å teste både enkeltkomponenter og komplette systemer og få hjelp til å få produkter raskere ut i markedet. Denne satsingen vil derfor ha mye å si for den framtidige konkurransekraften til norsk industri, sa daglig leder i Sustainable Energy katapultsenter, Willie Wågen.

Wärtsilä er blant de som vil få stor nytte av senteret.

– Vi har et stort behov for å teste ut store, komplekse energisystemer. Wärtsilä er stolt av å samarbeide om prosjekter med Sustainable Energy katapultsenter og NCE Maritime CleanTech, sa Hans-Petter Nesse, adm. dir. i Wärtsilä Norway.

NCE Maritime CleanTech er blant fødselshjelperne til katapultsenteret.

– Statsministeren var med å etablere klyngeprogrammene. Vi har en verdensledende maritim klynge i Norge. Det er viktig at vi får relevante og oppdaterte testfasiliteter som dette, sa Hege Økland som leder NCE Maritime CleanTech.

Hans Petter Nesse
Hans-Petter Nesse

(Tekst og foto SMe)